UPDATE command denied to user 'ewloski'@'10.12.20.6' for table 'fusion_settings' Język Włoski Online Czas przeszły Passato Prossimo
Dodane przez Tomek dnia Aprile 26 2008 20:11:40
Czas przeszły Passato Prossimo - ćwiczenia

1. Uzupełnij poniższe zdania właściwie utworzonym imiesłowem biernym od czasownika w formie bezokolicznika podanego w nawiasie.

a) Non ho ....... la finestra. (chiudere)
   
(Nie zamknąłem okna.)

b) Siamo ......... sulla spiaggia poche ore fa. (stare)
   
(Byliśmy na plaży kilka godzin temu.)

c) Quanto tempo avete oggi ....... il sole? (prendere)
    
(Jak długo się dzisiaj opalaliście?)

d) Laura è ....... sull'autobus. (salire)
    
(Laura wsiadła do autobusu.)

e) Hanno ........... le lezioni con il professor Bianco. (cominciare)
    
(Zaczęli lekcje z profesorem Bianco.)
f) Non sapete se Paolo e Francesco hanno ....... la tv? (spegnere)
    
(Nie wiecie czy Paolo i Francesco wyłączyli telewizor?)
g) Perchè lui ha ......... la luce? (accendere)

     (Dlaczego on zapalił światło?)
2. Przekształć zdania na czas Passato Prossimo.

a) Compriamo una nuova camicia.
    
(Kupujemy nową koszulę.)

b) Quanto tempo perdiamo?
    
(Ile czasu tracimy?)

c) Ci sono e non pensano ancora ai genitori.
    
(Są i nie myślą jeszcze o rodzicach.)

d) Bevi qualcosa?
    (Pijesz coś?)
3. Odmień przez osoby następujące czasowniki w czasie Passato Prossimo:

a) stare;
b) dormire;
c) andare;
d) scendere.


Odpowiedzi

1.
a) chiuso;
b) stati/state;
c) preso;
d) salita;
e) cominciato;
f) spento;
g) acceso.

2.
a) Abbiamo comprato una nuova camicia.
b) Quanto tempo abbiamo perso?
c) Ci sono state e non hanno ancora pensato ai genitori.
d) Hai bevuto qualcosa?

3.
a) io sono stato/a noi siamo stati/e
tu sei stato/a voi siete stati/e
lui, lei è stato/a loro sono stati/e

b) io ho dormito noi abbiamo dormito
tu hai dormito voi avete dormito
lui ha dormito loro hanno dormito

c) io sono andato/a noi siamo andati/e
tu sei andato/a voi siete andati/e
lui, lei è andato/a loro sono andati/e

d) io sono sceso/a noi siamo scesi/e
tu sei sceso/a voi siete scesi/e
lui, lei è sceso/a loro sono scesi/e.