UPDATE command denied to user 'ewloski'@'10.20.106.146' for table 'fusion_settings' Język Włoski Online Uczelnie z kierunkiem "Italianistyka"
Dodane przez Tomek dnia Aprile 23 2008 21:00:31
Uczelnie z kierunkiem "Italianistyka"


Prezentujemy kilka uczelni, oferujących wśród swoich kierunków italianistykę.

1. Łódź

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych

Szkoła oferuje łączone kierunki studiów, na przykład:

- Italianistyka z turystyką;
- Italianistyka z pedagogiką;
- Italianistyka z arabistyką;
- Italianistyka z japonistyką.

Znajomość języka włoskiego dla kandydatów na italianistykę nie jest obowiązkowa.
Ponadto, absolwenci italianistyki kontynuują naukę na kierunku "Stosunki międzynarodowe"
trwające 2 lata w ramach studiów magisterskich uzupełniających.
Więcej szczegółów na stronie internetowej uczelni:
http://www.uczelnie.pl/nu.asp?p=1794,20274,1


2. Szczecin

Unwersytet Szczeciński - Wydział Teologiczny

Uczelnia oferuje kierunek o nazwie "Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem". Istnieje możliwość podjęcia studiów w dwóch trybach - stacjonarnym
oraz niestacjonarnym. Prowadzone są one wspólnie z włoskim Uniwersytetem w Bari.
Uniwersytet Szczeciński proponuje również kontynuację kształcenia w Bari w ramach
2-letnich studiów II stopnia.
Szczegółowe informacje:
http://www.us.szc.pl/wt_kierunki/?xml=load_page&st=12929

3. Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Uczelnia, na kierunku "Filologia" oferuje specjalność "Italianistyka". Są to studia licencjackie.
Umożliwiają naukę języka angielskiego lub francuskiego (do wyboru) jako przedmiotu obowiązkowego oraz języka łacińskiego. Zakład Italianistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu utrzymuje kontakty z uczelniami włoskimi, między innymi
w Rzymie, Wenecji i Katanii.
Więcej szczegółowych informacji na:
http://www.fil.umk.pl/zi/studia/index.html

4. Warszawa

Uniwersytet Warszawski

Filologia ze specjalnością: Italianistyka

Wydział Neofilologii oferuje studia I oraz II stopnia. Czas trwania nauki wynosi 6 semestrów.
Na kierunku wykłada się przedmioty takie jak: historia kina i literatury włoskiej,
proza włoska, kultura antyku czy łacina. Studia - jak infromuje strona internetowa uczelni - obejmują zajęcia i konwersatoria z przedmiotów kierunkowych, do których zalicza się między innymi historię Włoch, literaturę współczesną, kulturę Włoch, gramatykę i historię języka włoskiego.
Studia mają charakter niestacjonarny(wieczorowy).
Strona internetowa:
http://ects.uw.edu.pl/studia.php?op=studia&id=WZ-FL-IT&SID=gf4u2logfom52a