UPDATE command denied to user 'ewloski'@'10.12.20.7' for table 'fusion_settings' Język Włoski Online Zaimek względny - ćwiczenia
Dodane przez Tomek dnia Febbraio 02 2010 19:17:17
Zaimek względny - ćwiczenia

1. Wstaw odpowiedni zaimek w puste miejsca:

a) Come si chiama il pesce ........ mangiamo?
   
(Jak nazywa się ryba, którą jemy?);

b) Gli piace il modo ......... parli.
   
(Podoba mu się sposób, w jaki mówisz.);

c) Lo scrittore ........ ti parlo non abita più qui.
   
(Pisarz, o którym ci mówię nie mieszka już tutaj.);

d) Ugo è l'esperto ........ gli studenti fanno domande.
   
(Ugo jest ekspertem, któremu studenci zadają pytania.);

e) Quando vuoi portarmi il libro ........ avevamo parlato la settimana scorsa?
   
(Kiedy chcesz przynieść mi książkę, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu?);

f) Sono i cani ........ esco ogni sera.
   (To są psy, z którymi wychodzę co wieczór.);

g) Si sono fermate due macchine ........ motori usciva fumo.
   
(Zatrzymały się dwa samochody, z których silników wydobywał się dym)

2. Uzupełnij zgodnie z regułą prezentowaną we wzorze:

    Marco è la persona a cui (alla quale) telefono spesso.
   
(Marco jest osobą, do której często dzwonię.)


a) Stavamo parlando della sua ragazza di cui ........ non parliamo mai.
     (Rozmawialiśmy o jego dziewczynie, o której nigdy nie rozmawiamy.);

b) I suoi genitori si sono incontrati con il direttore con cui ........ non si vedono spesso.
   
(Jego rodzice spotkali się z dyrektorem, z którym nie widują się często.);

c) Abbiamo visto i palazzi dove ........ abitano i vostri nonni.
   
(Widzieliśmy kamienice, w których mieszkają wasi dziadkowie.);

d) Conosci la donna a cui ........ Francesco offre i fiori?
   
(Znasz kobietę, której Francesco wręcza kwiaty?)
 
e) Sono i medici da cui ....... andiamo spesso.
   
(To są lekarze, do których często chodzimy.)

Odpowiedzi:

1.
a) Come si chiama il pesce che mangiamo?
b) Gli piace il modo in cui parli.
c) Lo scrittore di cui ti parlo non abita più qui.
d) Ugo è l'esperto a cui gli studenti fanno domande.
e) Quando vuoi portarmi il libro di cui avevamo parlato la settimana scorsa?
f) Sono i cani con cui esco ogni sera.
g) Si sono fermate due macchine da cui motori usciva fumo.

2.
a) Stavamo parlando della sua ragazza della quale non parliamo mai.

b) I suoi genitori si sono incontrati con il direttore con il quale non si vedono spesso.
c) Abbiamo visto i palazzi nei quali abitano i vostri nonni.
d) Conosci la donna alla quale Francesco offre i fiori?
e) Sono i medici dai quali andiamo spesso.